Tietosuojaseloste

Tämä on Oikeakotitoimisto.fi verkkokaupan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 13.01.2021

Rekisterinpitäjä

Interior Consulting IC Oy
2417159-2
Tehtaankatu 2, 11710 Riihimäki

Yhteystiedot

info@oikeakotitoimisto.fi
www.oikeakotitoimisto.fi

Interior Consulting Oy
Oikeakotitoimisto.fi
Tehtaankatu 2
11710 Riihimäki

Miksi keräämme tietoja?

Keräämme verkkokaupan toiminnan kannalta välttämättömiä tietoja yhteydenpitoa, toimitusta, markkinointi ja laskutusta varten. Käsittely perustuu sinun kanssasi solmimamme sopimuksen täytäntöönpanoon ja valmisteluun, lakisääteisiin velvollisuuksiimme ja palvelujemme tarjoamisen kannalta tarpeellisten toimien suorittaminen sekä tietojen hallinnan toteuttamiseen.

Tietojasi käytetään myös mahdollisten reklamaatioittesi ja muiden vaatimusten käsittelyyn, erimielisyyksien ratkaisuun sekä strategiseen suunnitteluun, liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ja lisäksi riskinarviointeihin. Tietojesi käsittely saattaa olla tarpeen kirjanpitolain ja muun lainsäädännön mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi tai viranomaisten vaatimuksiin vastaamiseksi sekä tarvittaessa erilaisten oikeudellisten prosessien toteuttamiseksi.

Tietojasi käytetään lisäksi verkkokauppasivustomme kehittämiseen ja analytiikan, toiminnan, kävijäliikenteen ja käyttökokemuksen seurantaan. Tietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profiloimiseen.

Mitä tietoa keräämme?

Keräämme verkkokaupassa seuraavat tietosi:

 • Nimesi
 • Yhteystietosi, eli puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite
 • Ostoksesi toimitustiedot, eli osoite ja yhteyshenkilön yhteystiedot, jos nämä ovat eri kuin tilaajalla
 • Ostohistoria
 • Maksuhistoria
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Säilytämme verkkokaupan asiakasrekisterissämme tiedot enintään 10 vuotta viimeisen tilauksen tai muun asiakaskontaktin jälkeen.

Miten keräämme tietoja?

Keräämme tiedot säännönmukaisesti verkkokauppaamme rekisteröityneeltä käyttäjältä itseltään kontaktipyyntöjen, verkkopalveluiden tai evästeiden käytöstä saaduista tiedoista. Tietojasi voidaan päivittää muista henkilörekistereistä, yhteistyökumppaneidemme henkilörekisteistä, viranomaisilta ja muilta yrityksiltä lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Sinun ei ole pakko antaa henkilötietojasi, mutta tarvitsemme tierojasi verkkokauppamme palveluiden tarjoamiseksi edellä mainituista syistä. Mikäli et halua antaa meille pyytämiämme henkilötietoja, emme pysty tarjoamaan verkkokauppamme palveluita sinulle tai ottamaan sinuun yhtyettä ja saatamme joutua perumaan sopimussuhteemme.

Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Edellä todetun lisäksi henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määritellyn käyttötarkoituksen toteuttamiseksi huomioiden lainsäädännön asettamat rajoitukset. Lainsäädännön velvoitteista johtuen voimme joutua säilyttämään tietojasi aiemmin mainittua ajanjaksoa pidempään.
Hävitämme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedon asiaankuuluvasti. Henkilötiedot merkitään rekisteriin saadussa muodossa ja päivitetään saatujen ilmoitusten mukaisesti.

Milloin luovutamme ja siirrämme tietoja?

Henkilötietosi voidaan luovuttaa palveluntarjoajillemme ja alihankkijoillemme sekä kuljetusliikkeelle siltä osin, kuin he osallistuvat aiemmin kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseen. Käytämme palveluntarjoajia ja alihankkijoita muun muassa tekniseen ylläpitoon, analysointiin ja palveluiden toteuttamiseen. Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun kuin tässä selosteessa kuvaamiimme ja määrittelemiimme tarkoituksiin.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Tilanteesta riippuen saatamme joutua soveltuvilta osin luovuttamaan henkilötietojasi myös seuraaville tahoille:

 • Viranomaiset, esimerkiksi veroviranomaiset
 • Vakuutusyhtiöt
 • Tilintarkastaja
 • Neuvonantajat, esimerkiksi ulkopuoliset oikeudelliset neuvonantajat

Emme myy tietojasi.

Evästeet

Verkkokaupassamme käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, kuten esimerkiksi selaimen paikallista varastoa, verkkokaupan toimintojen toteuttamiseen ja analysointiin. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritelty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään muun muassa asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja tilausportaalimme ostoskorin toimintoihin. Verkkokaupan toiminnan kannalta näiden hyväksyminen on pakollista.

Verkkokauppamme hyödyntää Google Analyticsia sivustomme käyttöön liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähtevä tieto on anonymisoitua. Voit lukea lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä Googlen verkkosivuilta.

Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Evästeiden käytön poistaminen voi johtaa kuitenkin siihen, että verkkokaupan toiminta hidastuu tai estyy kokonaan.

Asiakkaan oikeudet ja yhteydenotto

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa mitä sinua koskevia tietoja verkkokauppaamme on tallennettu. Tarkastusoikeuden käyttö on maksutonta.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus

Sinulla on oikeus milloin vain vastustaa tietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet tietoja lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä tietojasi. Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely on välttämätöntä meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen takia.

Korjaus- ja poisto-oikeus

Sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuksi, puutteelliset tiedot täydennetyksi ja vaatia tietojesi poistamista rekisteristämme. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen takia.

Siirto-oikeus

Siltä osin kuin olet itse toimittanut meille tietoja, joita käsittelemme antamasi suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, on sinulla oikeus saada tällaiset tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos emme ole noudattaneet toiminnassamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn milloin vain ilmoittamalla meille siitä kirjallisesti.

Yhteydenotto

Pyydämme sinua lähettämään oikeuksiasi koskevat pyynnöt meille aina kirjallisena postitse tai sähköpostitse. Osoitetiedot löydät kohdasta Yhteistiedot.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntosi käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntosi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Vastaamme pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Turvallisuus

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme muun muassa seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi verkkokaupassamme:

 • Tiedot säilytetään järjestelmissä, joihin pääsy edellyttää voimassa olevaa käyttäjätunnusta ja salasanaa. Järjestelmät on myös suojattu palomuurein ja asianmukaisilla tietoturvaratkaisuilla.
 • Järjestelmiin tallennettujen rekistereiden sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.
 • Rekistereiden tietoja sisältävät palvelimet sijaitsevat konesaleissa, jonne pääsy asiattomilta on estetty.

Ilmoitamme tietoturvaloukkauksista viranomaisille tai sinulle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tarvittaessa saatamme sulkea uhkaa aiheuttavan järjestelmän henkilötietojen suojaamiseksi.

Miksi muutamme tietosuojaselostetta?

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja tästä syystä saatamme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme aina muutoksista rekisteröityneille. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttamiseen. Suosittelemme sinua tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.